Ulf Stenströmer AB har genom sin investering i Händene Åslätten gett förutsättningar för att skapa nya arbetstillfällen på landsbygden. Detta har gjort att Ulf Stenströmer AB har beviljats stöd ur EU:s Landsbygdsprogram 2014-2020.